Щастието е в Свободата да избираш, а когато здравето е избор, божествената визия - съдба

Контакти

Контакти

Анита Маркова – Уелнес консултант и онлайн персонален треньор
тел: 0897818959
e-mail: fitmama@abv.bg
web: anitamarkova.com
Instagram: fitmama.bg
Facebook: https://www.facebook.com/AnitaMarkovaFIT
Facebook page: @MsFitMama